Home / Top News / Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 1. marts 2018, kl. 16.00 hos PFA, Sundkrogsgade 4, 2100 København Ø.

Efter generalforsamlingen vil der være et let traktement.

Indkaldelse med dagsorden er vedhæftet denne meddelelse. Dagsorden med fuldstændige forslag fremsat af bestyrelsen er tilgængelig på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk .

Tilmelding til generalforsamlingen og bestilling af adgangskort eller fuldmagtsafgivelse kan ske fra og med den 14. februar 2018 på investorportalen på www.pfainvest.dk eller ved henvendelse til foreningen på tlf. 39 17 60 87 (hverdage mellem kl. 9 og 16) og skal ske senest den 26. februar 2018. Fuldmagtsblanket er vedlagt som bilag 3 til indkaldelsen.

Ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen er desuden betinget af, at man besidder andele i foreningen mindst 1 uge før datoen for generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 22. februar 2018.

Hvis du ikke deltager i generalforsamlingen, har du ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig eller give bestyrelsen fuldmagt til at stemme på dine vegne. Dette gøres via investorportalen på foreningens hjemmeside www.pfainvest.dk .

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for

Investeringsforeningen PFA Invest

 

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/e615cf97-7ace-45aa-8d9b-7192fa0461eb

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/b5f88516-d373-4dc3-a0bb-8e1c808b5e24

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/1d406368-7ef5-409d-8460-d5529af7ae05

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/6b4a3a4a-840a-4835-b338-21943b8e70e6

http://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/b3bc1ad8-694e-45af-8488-0dd3bd712531

Nasdaq NewsFeed

Nasdaq NewsFeed

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.
Nasdaq NewsFeed