Home / Top News / Observationsnoteringen för Black Earth Farming Ltd. uppdateras / The observation status for Black Earth Farming Ltd. is updated (101/17)

Observationsnoteringen för Black Earth Farming Ltd. uppdateras / The observation status for Black Earth Farming Ltd. is updated (101/17)

Den 13 februari 2017 observationsnoterades depåbevisen i Black Earth Farming Ltd. (”Bolaget”) med hänvisning till ett pressmeddelande med information om att Bolaget ingått avtal om att avyttra sin ryska verksamhet till Volgo-DonSelkhozInvest LLC och att styrelsen med anledning av avyttringen avsåg att föreslå att en extra bolagsstämma beslutade om en frivillig likvidation av Bolaget. Enligt pressmeddelandet skulle styrelsen i samband med likvidationen även initiera en process för att avnotera Bolaget.

I dag den 11 augusti 2017 offentliggjorde Bolaget ett pressmeddelande med information om att Bolaget ansökt om avnotering från Nasdaq Stockholm. Den 11 augusti 2017  inkom Bolaget även med en ansökan till Nasdaq Stockholm AB om avnotering från Nasdaq Stockholm. Enligt gällande regelverk blir ett bolag noterat på Nasdaq Stockholm observationsnoterat om bolaget ansökt om avnotering. 

Med anledning av det ovan anförda beslutar Nasdaq Stockholm AB att uppdatera sitt beslut om att depåbevisen i Black Earth Farming Ltd. (BEF SDB, ISIN-kod SE0001882291, orderboks-ID 66922) ska observationsnoteras.

On February 13, 2017, the depository receipts of Black Earth Farming Ltd. (the ”Company”) were given observation status with reference to a press release with information regarding that the Company had entered into an agreement to sell its Russian operations to Volgo-DonSelkhozInvest LLC and that the board of directors therefore intended to propose that an extraordinary general meeting resolved on a voluntary liquidation of the Company. According to the press release, the board of directors would also initiate a process to delist the Company in connection with the liquidation.

Today, on August 11, 2017, the Company published a press release with information that the Company had decided to apply for delisting from Nasdaq Stockholm. On August 11, 2017, the Company further submitted an application to be delisted from Nasdaq Stockholm to Nasdaq Stockholm AB. The current rules of Nasdaq Stockholm state that a listed company will be given observation status if the company has applied for delisting.

With reference to the above, Nasdaq Stockholm AB has decided to update its decision that the depository receipts of Black Earth Farming Ltd. (BEF SDB, ISIN code SE0001882291, order book ID 66922) shall be given observation status.

För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Nils Fredrik Dehlin eller Caroline Folke på telefon 08-405 60 00, eller [email protected].

For further information concerning this exchange notice please contact Nils Fredrik Dehlin or Caroline Folke, telephone +46 8 405 60 00, or [email protected].

Nasdaq NewsFeed

Nasdaq NewsFeed

GlobeNewswire, a Nasdaq company, is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.
Nasdaq NewsFeed