Home / GBP / Schroder Managed Balanced Fund Z Income GBP (0P0000ZSYI.L)

Schroder Managed Balanced Fund Z Income GBP (0P0000ZSYI.L)

Schroder ISF US Large Cap I Acc USD N/A 7.82% Schroder All Maturities Corp Bd I Acc N/A 7.15% Schroder Global Equity I Acc N/A 6.25% Schroder ISF Glbl Corp Bd I Acc USD N/A 6.17% Schroder Asian …